Att tänka på vid hästtransport

Som hästägare kommer man med största sannolikhet någon gång under hästens levnad att behöva transportera den från en plats till en annan – till exempel till och från en tävling, till bete eller till veterinären. Det behöver inte vara en krånglig eller traumatisk upplevelse för varken hästägaren eller hästen, om man har vissa saker i åtanke innan och under transporten.

Innan transporten bör man till exempel se till att man har koll på de lagar som gäller kring hur man transporterar hästar. En sådan lag, som är självklar för alla som har sin hästs bästa för ögonen, är att transporten måste vara lämplig för ändamålet, det vill säga att den måste hålla hästen skyddad från värme eller kyla och förhindra att hästen skadar sig under resan. Det innebär till exempel att transporten ska ha ett halkfritt golv, täckt med strö. Något man däremot kanske inte tänker på instinktivt är att hästtransporten måste ha gula skyltar, där det med svart text tydligt informerar att djur transporteras i vagnen. Detta är inte bara för förarens och hästens säkerhet, utan för andra bilförares säkerhet. En annan lag gällande hästtransport är att transporttiden inte får överskrida åtta timmar. Om man måste genomföra en resa som tar längre tid än så får man ta rast efter åtta timmar, och låta hästen vila, innan man åker vidare. Slutligen säger lagen att dräktiga ston inte får transporteras inom tre veckor från den beräknade fölningen.

Förutom det som lagen stipulerar kan det vara bra att tänka på ytterligare några saker för att försäkra sig om att hästen transporteras så säkert som möjligt. En sådan sak är att man alltid ska använda en grimma i läder istället för nylon vid transport. Detta eftersom en nylongrimma inte går av om hästen skulle bli hängande, och dessutom kan orsaka brännskador om hästen drar under transporten. Man måste också försäkra sig om att golvet i transporten torkar ordentligt mellan varje gång genom att lyfta halkskyddet och vädra. Annars finns risken att golvet murknar, vilket kan leda till att hästen trampar igenom golvet under transport – något som naturligtvis kan orsaka allvarliga skador.

Under transporten gäller det självklart för den som kör att köra försiktigt, eftersom man har en levande varelse på släp bakom bilen. Man bör därför inte göra några hastiga inbromsningar eller ta kurvor i för hög hastighet. Lugnt och fint, är ledorden när man kör hästtransport.

Även om allt med största sannolikhet kommer att gå felfritt om man följer alla dessa regler, kvarstår ändå en nackdel med hästtransport, nämligen att man inte kan lasta utrustning i hästsläpet. Om man till exempel ska flytta en häst från ett stall till ett annat, eller åka på en tävling, kan man därför behöva köra i två separata bilar, med ett extra släp, eller i två omgångar, för att få med sig allt. Ett annat, smidigare alternativ är att skicka den kvarvarande utrustningen med bud. På Fraktus.se är det enkelt att ordna med billig frakt, vilket betyder att man kan spara både tid och pengar genom att frakta utrustningen på detta sätt istället för att köra med bil och släp.