Ordning och reda i hästhagen

Hästar behöver komma ut och röra på sig fritt i en hage en stund varje dag. Det är bara vid ett fåtal tillfällen man får hålla hästen inne i en box dygnet runt. Så är till exempel fallet om hästen är allvarligt skadad. Men när hästen ska gå ute i hagen gäller det att både bete, staket och utfodringsplatser är i bra skick.

Håll betet i schack

Det är viktigt att hålla koll på betet. Om gräset inte växer som det ska kan man behöva stödutfodra hästen med hö eller hösilage. Med en bra betesputs kan man snabbt klippa av gräset i hela hagen för att få en bättre återväxt. Det behövs både för att gräset ska bli nyttigare, men också för att det inte ska bli för träigt. Så kan vara fallet om hagen stått oanvänd under en lång tid.

Säkra stängsel

Det är också viktigt att se till att stängslen till hagen är säkra och hela. Det räcker inte med att bara titta på avstånd utan man måste gå runt hela hagen och känna på alla stolpar. Om det finns taggtråd som stängsel måste den tas bort och ersättas. Varken fårnät eller taggtråd är ett tillåtet som stängsel för en hästhage. Eltråd, stenmur, häck eller ett vanligt staket av trä fungerar bra.

Rensa hagen

Se också till att rensa bort skräp och giftiga växter ur hagen. Finns det en ek i hagen bör den stängslas ut så att hästarna inte kan komma åt att äta ekollon eftersom dessa är giftiga. Se även till att hårdgöra eller grusa upp ytor som ofta slits. På utfodringsplatsen, runt vattenkoppar och vid grinden kan det snabbt blir rejält lerigt.